Особливості синхронного та асинхронного онлайн-навчання

101 1

Синхронний режим — взаємодія учнів та вчителя при дистанційному навчанні, під час якої усі знаходяться в електронному освітньому просторі одночасно. Урок проходить у режимі реального часу завдяки обраному інструменту для аудіо-та(або) відеозв’язку.

Асинхронне навчання — більш самостійне навчання, бо взаємодія між суб’єктами з деякою затримкою в часі. Освітній процес відбувається онлайн завдяки користуванням спеціальними інтерактивними платформами, можливостями e-mail, форумами, соціальними мережами та ін.

Переваги та недоліки

Синхронне навчання — майже безпосередній зворотний зв’язок з обох сторін. Відповіді та реакції надходять швидко, як і на офлайн-занятті. Лише у цей спосіб учні можуть попрацювати за групами. Проте певна частина синхронного заняття йде на улагодження технічних перешкод.

Асинхронний режим дає дитині змогу опановувати матеріал у власному темпі сприйняття, без спроб встигнути за своїми однокласниками. Та асинхронне навчання інколи дає відчуття більшої ізольованості, відмежування від учнівської спільноти. Цей режим вимагає від дітей неабиякої самодисципліни та розвиненої здібності до тайм-менеджменту. Саме через цю складність кожен учень Української школи майбутнього має свого тьютора.

Викладання нового та закріплення вивченого матеріалу

Процес може відбуватися традиційно: на уроці (синхронно) вчитель повідомляє інформацію нової теми, а діти самі його опрацьовують. Це особливо актуально для складного матеріалу. Частіше ефективнішим виявляється підхід, при якому учні самостійно (асинхронно) знайомляться з матеріалом, а на онлайн-уроці обговорюють та закріплюють його. Другий спосіб дає дітям можливість отримати знання у зручному для себе форматі:

  • Підручник.
  • Відеозапис.
  • Ролик на YouTube тощо.

На синхронних уроках застосовуються інтерактивні прийоми, практикується взаємодія в малих групах (завдяки функції breakout rooms). Для миттєвої взаємодії існують різноманітні інструменти: Kahoot, MentiMeter, Classtime. Асинхронна практика дає значний простір для освітніх експериментів. Користування інструментами LearningApps, LiveWorkSheets дозволяє виконувати завдання довільну кількість разів без ризику отримати погану оцінку. Асинхронний режим гарно підходить для виконання творчих завдань та трудомістких проєктів.

Цікаві публікації

Меню